Tervetuloa yhdistykseemme

Tervetuloa yhdistyksemme kotisivuille. Täältä saat tietoa yhdistyksemme asioista sekä tulevista tapahtumista  ja uutisista .

Yhdistyksemme sijaitsee Pohjois-Savossa Varkauden ja Kuopio välissä. Lukuisten järvien ja soisalonsaaren sijaitsevassa kehdossa. Yhdistyksemme pinta-ala on noin 122143 ha  eli olemme varsin suuri yhdistys. Lunastaneita metsästyskortteja yhdistyksessämme on 2081 kpl ja seuroja on 34kpl

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus johtaa ja valvoo riistanhoitoyhdistyksen toimintaa. Riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa toiminnanohjaaja yleensä oman toimensa ohella. Riistanhoitoyhdistysten toiminta rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kerättävillä riistanhoitomaksuvaroilla.

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja neuvontatyö, riistanhoidon edistäminen, metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tai määrättävät tehtävät. Riistanhoitoyhdistyksen toiminnasta on säädetty riistahallintolain 2 luku 10§ ja 14 §:ssä.

Alueemme halkaisee koko pituudeltaan valtatie 5 ja  idässä valtatie 23 Joensuuhun, joten pieniä hirvieläin sekä hirvikolareita tapahtuu alueellamme vuosittain .

Riistalajia alueeltamme löytyy laidasta laitaan. Pienistä hirvieläimistä metsäkauris on runsain. Valkohäntäpeuraa esiintyy myös metsästättäväksi  asti.

Hirvikanta on alueella vahva . 2018 vuonna jääväksi kannaksi metsästäjät arvioivat 353kpl

Suurpetoja alueelta löytyy myös. Karhu ja ilves kanta on vahva ja yhdistykselle Riistakeskus myönsi 3 kpl karhun kaatolupaa ja 4kpl  ilveksen kaatolupaa. Kaikki luvat tuli käytetyksi.
Akkainjahti ry järjestää kaikille avoimen karhun metsästyskoulutuksen su 21.7.2019 klo 10.00-12.00
Paikkana on Hotelli Vesileppiksen auditorio os. Vokkolantie 1
Kouluttajina kokeneita karhunmetsästäjiä Pohjois-KarjalastaMetsästävät naiset voivat ottaa koulutuksen pitkän kaavan mukaan ja ilmoittautua myös lauantain koulutus päivään. Ilmoittautuminen ja lisätietoa akkainjahti@gmail.com.Lisätietoja: 0405926242