Leppävirta-Varkaus rhy;n vuosikokouksen 2022 materiaali

Leppävirran-Varkauden riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous
Aika 16.2.2022
Paikka Kivelän koulun auditorio, Leppävirta

Esityslista

1) kokouksen avaaminen
2) todetaan kokouksen laillisuus
3) vahvistetaan edustaja- ja ääniluettelo sekä todetaan kokoukseen osallistujat
4) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja puheenjohtajan
esteellisyyden varalle
5) valitaan kokouksen sihteeri ja tarvittaessa toinen sihteeri varsinaisen sihteerin
esteellisyyden varalle
6) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
7) valitaan kaksi ääntenlaskijaa
8) vahvistetaan kokouksen esityslista
9) esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esitetään ja hyväksytään
toimintakertomus toimintavuodelta
10) esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan/tilintarkastajien
lausunto
11) vahvistetaan tilinpäätös
12) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille
tilivelvollisille sekä muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajan taikka tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta
13) vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
14) päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
15) päätetään hallituksen jäsenten määrä
16) todetaan hallituksen kokoonpano sekä jäsenten erovuoroisuusjärjestys ja toimikaudet
17) valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi sekä hänelle
henkilökohtainen varajäsen
Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous ESITYSLISTA
18) valitaan kolmivuotiskaudeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet
19) valitaan tarvittaessa kolmivuotiskaudeksi yksi hallituksen jäsen ja hänelle
henkilökohtainen varajäsen merkityksellisten maanomistajajärjestöjen esittämistä
ehdokkaista
20) valitaan toiminnantarkastaja(t) ja varatoiminnantarkastaja(t) ja todetaan tarvittaessa maa-
ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämä tilintarkastaja
21) valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa
riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen sekä tarvittaessa ehdokkaat alueellisen
riistaneuvoston (1) ja valtakunnallisen riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän
varajäsenikseen
22) käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä
riistanhoitoyhdistyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat
23) käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esityslistalle otetut muut
riistanhoitoyhdistyksen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat
24) tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle
riistaneuvostolle esitettävistä asioista
25) käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä
26) kokouksen päättäminen